ทีมงานมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รามาธิบดีและศิริราช

วันที่ 9 เมษายน ทีมงานมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการรับมือวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เสียสละอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งผู้ติดเชื้อ