loader image

มูลนิธิไทยคมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท 

ให้แก่ บุตรและธิดาของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่ห์ผู้ให้การสนับสนุนแก่ คุณสุรเกียรติ์ ปรีเปรม ผู้อำนวยการโครงการ ณ ตลาดนัดมะลิ เมืองทองธานี

#มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต