คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานมาเปิดงาน Alpine Exclusive K-Leagues Experiences AFCT Football Clinic for Kids ณ อัลไพน์ ฟุตบอลแคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มกราคม 2567 คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานมาเปิดงาน Alpine Exclusive K-Leagues Experiences AFCT Football Clinic for Kids ณ อัลไพน์ ฟุตบอลแคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพฯ ในงานนี้ทางมูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับโครงการหยดน้ำในทะเล จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนมาด้วยความมุ่งมั่นอยากมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้เรียนรู้กับผู้ฝึกสอนทีมสโมสรอาชีพจาก K-League อย่างสโมสร Chungbuk Cheongju และ สโมสร Jeonnam Dragons ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง เป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทย มีพลังเรียนรู้ และเติบโตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬามาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล อาทิเช่น โครงการ Thaicom Football Camp หรือโครงการ Thaicom Junior Football ที่ช่วยผลักดันการสร้างนักเตะอาชีพมาแล้วหลายราย การเล่นฟุตบอลนอกจากเป็นการฝึกใช้ร่างกายและจิตใจไปในทางสร้างสรรค์แล้ว ยังทำให้เกิดการเคารพตัวเอง เคารพคนอื่น มีกติการ่วมกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เยาวชนมีทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน ฝึกการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นคนคุณภาพในโลกยุคปัจจุบัน #มูลนิธิไทยคม #thaicomfoundation #globalcitizen #พลเมืองโลก #WellBalancedLife #ตื่นรู้คิดได้ทำเป็น