มูลนิธิไทยคมร่วมกับสโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม Thaicom Foundation Golf Charity 2024 เพื่อนำรายได้ในการจัดกิจกรรมมาร่วมสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง “MINDFUL CITIZEN”

วันที่ 30 มกราคม 2567 มูลนิธิไทยคมร่วมกับสโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม Thaicom Foundation Golf Charity 2024 เพื่อนำรายได้ในการจัดกิจกรรมมาร่วมสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง “MINDFUL CITIZEN” ชวนให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้โลกภายในจิตใจ ผ่านเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปเผชิญโลกกว้างตามเส้นทางของตัวเอง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ . มูลนิธิไทยคมขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่าน และผู้สนับสนุนทั้งจาก บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, โรงพยาบาลพระราม 9, โรงแรมเอสซี ปาร์ค, Thames Valley Khao Yai Hotel, Alpine Golf Resort Chiangmai และ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ ผู้จัดงานอย่างเป็นทางการ . #มูลนิธิไทยคม #thaicomfoundation #globalcitizen #พลเมืองโลก #WellBalancedLife #ตื่นรู้คิดได้ทำเป็น