มูลนิธิไทยคมสนับสนุน 200,000 บาท

มหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18 การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทีมมากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันมา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 241 ทีม จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดย คุณสุรเกียรติ์ ปรีเปรม ผอ.โครงการมูลนิธิไทยคมมอบป้ายผู้สนับสนุนแก่ คุณศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

#มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต 
#PEAYALAFACUPครั้งที่18