loader image

มูลนิธิไทยคมชวนคนไทยร่วมบริจาค หนุนให้เด็กไทยกว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้มีหนังสือดีอ่าน

9 ก.พ.2561 มูลนิธิไทยคมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมมอบชุดหนังสือ จำนวน 52 เล่ม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก จ.นครปฐม อีกหนึ่งตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็กที่ทำให้เห็นว่า ถึงจะขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะมีห้องเรียนไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้ห้องสมุดแทน แต่สามารถคว้าอันดับที่ 5 ในการสอบ O-Net ของจังหวัดมาได้ รวมถึงได้รับรางวัลระดับจังหวัด จากการแข่งขันต่างๆ เพราะเด็กๆ ได้อยู่ใกล้และสามารถหยิบหนังสืออ่านได้ง่าย

สามารถร่วมบริจาคเงินซื้อหนังสือเสริมความรู้ให้กับเด็กประถมที่ขาดแคลน อีกกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ ได้มีหนังสือดีอ่านกันกับโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา ที่ บัญชีมูลนิธิไทยคม ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 127-0-73845-1