คณะผู้บริหารและพนักงาน มูลนิธิไทยคม ร่วมถวายความอาลัย

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม คุณแพทองธาร ชินวัตร คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ มูลนิธิไทยคม นำพนักงานร่วมถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนามเพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารชินวัตร 3