เริ่มแล้ว ค่ายธรรม(ะ)..ทันที รุ่นที่ 8 

โดยคุณแพทองธาร ชินวัตร
กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวทักทายน้องๆ 
และกิจกรรมสันทนาการสุดมันส์
จากพี่ๆอาสาสมัคร ก่อนออกเดินทางสู่ 
วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา