จัดทริป Bangkok Experience ส่งท้ายก่อนครูกลับบ้าน

20 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของโครงการครูนักส่งเสริมการอ่าน ด้วยความที่มีคุณครูหลายท่านมาไกลจากทั่วทุกภูมิภาค มูลนิธิไทยคมจึงจัดทริป Bangkok Experience ชวนคุณครูเที่ยวกรุงอย่างมีสาระก่อนกลับบ้าน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่อีกครั้ง

มูลนิธิไทยคมขอขอบคุณครูทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับเราอย่างต่อเนื่องและมีความตั้งใจจริง ที่จะนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆ ไปเราจะได้มาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกันอีกครั้งค่ะ

และงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าหากขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงแรมเอสซีปาร์ค

#มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต #ครูนักส่งเสริมการอ่าน #การอ่าน TKpark อุทยานการเรียนรู้ SE-ED Book Center #โรงเรียนดรุณสิกขาลัย #SCParkHotel

อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา จัตุรัสจามจุรี Dialogue in the Dark – Thailand

7