มูลนิธิไทยคมพาครูเปิดโลกโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

19 ตุลาคม 2560 มูลนิธิไทยคมพาคุณครูทัวร์โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ที่การเรียนของเด็กๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้คุณครูเปิดมุมมองใหม่สามารถนำตัวอย่างรูปแบบการสอนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย อย่างการเรียนของน้องๆ ชั้นป.2 ที่มีธีม Nature Spy ควบคู่การสอนภาษาอังกฤษกับการทดลองวิทยาศาสตร์
วิธีสร้างเมฆได้อย่างน่าสนใจและสนุกไปพร้อมกัน นับว่าช่วยสร้างตัวช่วยในการสอนให้กับครูที่มาร่วมในงานนี้ได้อีกทางหนึ่ง
#มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต #ครูนักส่งเสริมการอ่าน #การอ่าน