แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม แถลงข่าว ร.พ.ศิริราชร่วมกับมูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ โรงพยาบาลศิริราช

โดยงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแยก จปร.– ลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4.7 กม.
2.วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กม.
3.ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง 30 กม.

อัตราค่าสมัครรายการละ 350 บาท

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบกองทุนเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในศิริราชมูลนิธิ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.sirirajstokecenter.comตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560

หรือสมัครด้วยตนเองเพียงวันเดียว ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 02-414-1010

Siriraj Stroke Center sirirajpr
#แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่3 #ศิริราช
#มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต