loader image

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิไทยคมและกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และ รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมด้วย คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณสมจิตร เตชะเอี่ยมอมร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม, รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ร่วมด้วยทีมดารานักแสดง นำทีมโดยคุณอ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, คุณแดง ธัญญา วชิรบรรจง, คุณบีบี เอกนรี วชิรบรรจง (ลูกสาวคุณอ๊อฟ), คุณเจมส์ จิรายุ, คุณแต้ว ณฐพร, คุณนง ทนงศักดิ์ และ คุณเอกชัย ศรีวิชัยร่วมงานด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการมีสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด และควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก หลักการปฏิบัติตน ดังนี้ 1. ตรวจเช็กสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 2. ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติ 3. ไม่เครียด 4. ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 5. ควบคุมอาหารให้สมดุล ทานให้ครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน 6. รับประทานผัก ผลไม้อย่างสม่ำเสมอ 7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 8. ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม 9. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10.ถ้ามีอาการเตือนที่แสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว ควรรีบมาพบแพทย์ถึงแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะหายได้เองเป็นปกติ 11.ผู้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแล้ว แพทย์จะให้การรักษาโดยใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง แต่การใช้ยาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการติดตามผลและใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากถ้ามีการใช้ยาผิด ประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

**หากพบผู้ป่วยที่มีอาการ หน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด โทรแจ้งที่หมายเลข 02 419 8888 หรือ 1669 ได้ทันที**

ขอบคุณภาพจาก Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  และ siriraj stroke center