loader image

มูลนิธิไทยคม ส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทย ได้เรียนฟุตบอลกับโค้ชมืออาชีพ

วันที่ 11 มกราคม 2563 คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ประธานการจัดงานโครงการหยดน้ำในทะเล ฟุตบอลเพื่อน้อง (KIDS KICKOFF)

ณ อัลไพน์ ฟุตบอลแคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพฯ โดยมีคุณอรุณ  ตุลย์วัฒนางกูร ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ AFC ‘Pro‘ License, คุณนิพนธ์ มาลานนท์ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย และคุณประสิทธ์ ผดุงโชค ผู้รักษาประตู สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ได้เรียนรู้กับผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ

ที่ผ่านมามูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนไทย ด้วยความรู้ ทักษะ และจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทย เติบโตเป็นบุคคลคุณภาพ “คิดเป็น ทำเป็น” ปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิต (Soft Skill) เราเชื่อว่า กีฬา เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ตั้งแต่การค้นหาตัวเองจากสิ่งที่ชอบ ฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เป็นแรงบันดาลใจต่อยอดไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โค้ช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล

ดั่งคำกล่าวของท่าน ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคมที่ว่า “กีฬาเป็นทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจ เพราะความเป็นนักกีฬาทำให้รู้จักเกม แพ้-ชนะ มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังได้เรื่องความมีวินัย คือการเคารพตัวเอง คนอื่น และกติกาของการอยู่ร่วมกัน”

มูลนิธิไทยคมจึงร่วมกับอัลไพน์ ฟุตบอลแคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพฯ จัดโครงการ หยดน้ำในทะเล ฟุตบอลเพื่อน้อง  (KIDS KICKOFF)  ขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นอยากส่งต่อโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้เรียนรู้กับผู้ฝึกสอนฟุตบอลมืออาชีพ เป็นเหมือนหยดน้ำแห่งความมุ่งมั่น หยดน้ำแห่งแรงบันดาลใจ หยดน้ำแห่งการแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมและเยาวชนไทย

เพรามูลนิธิไทยคมเชื่อว่า ความรู้ ทักษะ และจิตใจ มีความสำคัญในการหล่อหลอม “เยาวชน” ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป