ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้
.
โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องดวงตาได้ที่เพจ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือเว็บไซต์ http://www.pecf.or.th/