‘Thaicom Foundation Golf Charity’ งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปั้นฝันสร้างสังคมแห่งการอ่าน

มูลนิธิไทยคมได้ริเริ่มจัดโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา เมื่อปี 2553 ตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ‘ดร.ทักษิณ ชินวัตร’ และครอบครัวชินวัตร ตลอด 25 ปีที่ก่อตั้งมูลนิธิไทยคมและหวังให้เยาวชนไทย ‘คิดเป็น ทำเป็น สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก’ และกว่า 8 ปีที่ได้ดำเนินโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิไทยคมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคตู้และหนังสือคุณภาพดีให้โรงเรียนขนาดเล็กไปแล้ว จำนวน 673 โรง ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนมีสถิติการอ่านที่เพิ่มขึ้น จากคนละ 2 เล่ม/เดือน เป็นคนละ 8.5 เล่ม/เดือน นับเป็นเครื่องมือยืนยันได้อย่างดีว่า ความจริงแล้วเด็กไทยรักการอ่านหนังสือ เพียงแต่ขาดโอกาสได้อ่านหนังสือคุณภาพดีและเหมาะสมกับวัย

มูลนิธิไทยคมและสโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จ.ปทุมธานี จึงร่วมกันจัดงาน ‘Thaicom Foundation Golf Charity’ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อนำไปร่วมบริจาคในโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา มอบชุดหนังสือเสริมความรู้ ป.4-ป.6 จำนวน 52 เล่ม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนให้เด็กไทยได้อ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่ม ควบคู่กับสมุดบันทึกการอ่าน นอกจากนักกอล์ฟจะได้ร่วมสนุกกับเกมและออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตามเทรนด์โลกแล้ว ยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน ปั้นฝันเด็กไทยมีหนังสือดีอ่านให้เป็นจริง ปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กเตรียมพร้อมให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ร่วมงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หากสนใจร่วมบริจาคเงินซื้อหนังสือเสริมความรู้ให้กับเด็กประถมที่ขาดแคลนอีกกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ กับโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา ก็สามารถโอนผ่านบัญชีมูลนิธิไทยคม ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 127-0-73845-1 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-949-2694