เส้นทางสู่นิทรรศการ “ขุมทรัพย์แห่งบ้านสามขา” (วันแรก)

มูลนิธิไทยคม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านสามขาภายใต้แนวคิดทางการเรียนรู้แบบ Constructionism ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการออกแบบนิทรรศการ ภายใต้โครงการนักออกแบบนิทรรศการรุ่นจิ๋ว

เริ่มต้นกิจกรรมในวันแรกด้วยการเตรียมความพร้อม และบทเรียน “นิทรรศการคืออะไร?” จากพี่บอล หรือคุณประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ก่อนที่เด็กๆจะเลือกหัวข้อที่จะจัดเป็นนิทรรศการ และแยกย้ายกันไปศึกษาข้อมูลจากผู้รู้จริง ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบเป็นนิทรรศการในวันต่อไป

โรงเรียนบ้านสามขา
#มูลนิธิไทยคม
#ให้โอกาสสร้างอนาคต
Museum Siam