เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ในงานประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล และ คุณครูศรีนวล วงศ์ตระกูล ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ