มูลนิธิไทยคมสนับสนุนให้คนไทย ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก

‘มูลนิธิไทยคม’ ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ ‘ดร.ทักษิณ ชินวัตร’
ที่ต้องการขยายประตูทักษะ จินตนาการ และขุมความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดให้สังคมไทย

จากดาวเทียมไทยคมสู่พลังฝันอันยิ่งใหญ่ของผู้คน ทุกจังหวะย่างก้าวของมูลนิธิไทยคม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของพลเมืองไทย
ให้ทัดเทียมพลเมืองโลกและแข่งขันได้บนเวทีโลก

มูลนิธิไทยคมผลักดันความสามารถของคนไทยด้วยการมอบโอกาสมากมาย
ทั้งโอกาส ทางการศึกษา โอกาสด้านกีฬา และโอกาสด้านการพัฒนาสังคม
อย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคนมุ่งสู่ปลายทางแห่งอนาคตอันยั่งยืน

ในศตวรรษที่ 21 มูลนิธิไทยคมยังคงสานต่อภารกิจ โดยคุณพานทองแท้ ชินวัตร,
คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และคุณแพทองธาร ชินวัตร
เพื่อผลักดันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะและความรู้เดิมกำลังถูกทดแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ มูลนิธิไทยคมจึงใช้จุดยืนแรกของผู้ก่อตั้ง รวมเข้ากับความต้องการของโลกอนาคต
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนเยาวชนและคนไทยให้

“ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น และพร้อมเป็นพลเมืองโลก”

ไทย 9 ไปเป็นพลเมืองโลก

‘มูลนิธิไทยคม’ ไม่เคยหยุดสร้างพลังทางสังคม นี่คือย่างก้าวสำคัญ 9 ด้าน
ที่จะยกระดับให้คนไทยก้าวไปเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและเท่าทันอนาคต

1. เราทำโครงการพัฒนานักเรียนจำนวนมากกว่า 200,000 คนทั่วประเทศไทย

2. เรามีเครือข่ายโรงเรียนไทยมากกว่า 1,000 โรงเรียน

3. เราจัดโครงการฟุตบอลแคมป์ที่มีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน 

4. เรามอบทุนให้นักเรียนไทยกว่า 3,000 คน

5. เราส่งเสริมทุนการศึกษาให้เยาวชนเกือบ 90 ล้านบาท

6. เราร่วมมือกับนักการศึกษาและอาสาสมัครชาวไทยกว่า 200 คน

7. เราเปิดพื้นที่สัมมนาพัฒนาเยาวชนกว่า 60,000 คน เพื่อให้ทุกคนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง

8. เราสนับสนุนให้เยาวชนไทยรักการอ่านด้วยการมอบหนังสือให้โรงเรียนมากกว่า 600 โรงเรียน

9. เรามีโครงการพัฒนาจิตใจเยาวชนที่ร่วมมือกับเรากว่า 40 สถาบัน

ก้าวสู่ 30 ปีกับเรา ‘มูลนิธิไทยคม’

YOUTH OPPORTUNITY

โอกาสแห่งการศึกษาที่เท่าเทียม : มูลนิธิไทยคมก้าวสู่ความสำเร็จด้านการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปิดประตูความหวังและความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน

SPORT OPPORTUNITY

โอกาสแห่งการพัฒนาพลังคนรุ่นใหม่ : มูลนิธิไทยคมมองเห็นศักยภาพแห่งอนาคตของกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทย จึงมุ่งสนับสนุนและสานต่อความฝันเพื่อการก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพให้ไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม

LOCAL OPPORTUNITY

โอกาสแห่งการการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : มูลนิธิไทยคมมุ่งการกระจายความหวังสู่ชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ชุมชนได้สร้างสรรค์คุณค่าและความสามารถของคนและชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

SCHOLARSHIP OPPORTUNITY

ติดปีกเยาวชนด้วยทุนการศึกษา : มูลนิธิไทยคมเริ่มต้นสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือรากฐานของสติปัญญาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสังคม

SUCCESS STORY