loader image

Tag Archives: บุรีรัมย์

โรงแรม SC Park ร่วมส่งต่อโต๊ะเก้าอี้ใช้ในห้องสมุด ให้กับน้องๆ แดนอีสานและเหนือ

โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง