วันนี้มูลนิธิไทยคมได้เก็บภาพบรรยากาศงาน TK Forum 2020 ที่พึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ ‘Finland Library and Education in the Age of Disruption จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ สถานทูตฟินแลนด์

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม

วันที่ 11 มกราคม 2563 คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ประธานการจัดงานโครงการหยดน้ำในทะเล ฟุตบอลเพื่อน้อง (KIDS KICKOFF)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิไทยคมและกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตามที่มูลนิธิไทยคมได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 18 ตุลาคมที่ผ่านมา

มูลนิธิไทยคมร่วมกับ MIT D-Lab จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม Environmental Engineering and Sustainable Camp

ที่ผ่านมามูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นกระบวนการให้ความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) และทัศนคติ

วันนี้ทีมงานมูลนิธิไทยคมขอพาทุกท่านมาชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

ศิริราช มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ในงานประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล และ คุณครูศรีนวล วงศ์ตระกูล ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ