วันที่ 11 มกราคม 2563 คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ประธานการจัดงานโครงการหยดน้ำในทะเล ฟุตบอลเพื่อน้อง (KIDS KICKOFF)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิไทยคมและกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตามที่มูลนิธิไทยคมได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 18 ตุลาคมที่ผ่านมา

มูลนิธิไทยคมร่วมกับ MIT D-Lab จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม Environmental Engineering and Sustainable Camp

ที่ผ่านมามูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นกระบวนการให้ความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) และทัศนคติ

วันนี้ทีมงานมูลนิธิไทยคมขอพาทุกท่านมาชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

ศิริราช มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ในงานประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล และ คุณครูศรีนวล วงศ์ตระกูล ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วย

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย