Category Archives: News

ลมหายใจแห่งการเรียนรู้ที่บ้านสันกำแพง

วันนี้ทีมงานมูลนิธิไทยคมขอพาทุกท่านมาชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

 ศิริราช มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

แรงบันดาลใจจากละอ่อนสร้างบ้าน (บ้านสามขา)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ในงานประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล และ คุณครูศรีนวล วงศ์ตระกูล ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ

ความสำเร็จ 1 ปี Siriraj Mobile Stroke Unit/มูลนิธิไทยคมมอบรถ Mobile Stroke Unit คันที่ 2

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วย

มูลนิธิไทยคมชวนเยาวชนไทยเปิดโลกกิจกรรมวันว่างกับ สสส.

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย

เรียนรู้วิถีชุมชนที่บ้านสามขาฉบับเด็กดรุณสิกขาลัย

มูลนิธิไทยคม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง

โรงแรม SC Park ร่วมส่งต่อโต๊ะเก้าอี้ใช้ในห้องสมุด ให้กับน้องๆ แดนอีสานและเหนือ

โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง

เริ่มแล้ว! ‘แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ’

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และ 21 โรงพยาบาลเครือข่าย จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ

เตรียมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4

ศิริราชร่วมกับมูลนิธิไทยคม มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ป่อเต็กตึ๊งและร่วมกตัญญู รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธาน ร่วมกับนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา