วันที่ 11 มกราคม 2563 คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ประธานการจัดงานโครงการหยดน้ำในทะเล ฟุตบอลเพื่อน้อง (KIDS KICKOFF)