วันนี้มูลนิธิไทยคมได้เก็บภาพบรรยากาศงาน TK Forum 2020 ที่พึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ ‘Finland Library and Education in the Age of Disruption จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ สถานทูตฟินแลนด์