Tag Archives: ระดมทุน

มูลนิธิไทยคมระดมทุนจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องๆที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี

ตามที่มูลนิธิไทยคมได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 18 ตุลาคมที่ผ่านมา