วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม