Tag Archives: awaken

มูลนิธิไทยคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม