Tag Archives: คิดเป็นทำเป็นอยู่เป็น

ลมหายใจแห่งการเรียนรู้ที่บ้านสันกำแพง

วันนี้ทีมงานมูลนิธิไทยคมขอพาทุกท่านมาชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)