loader image

Tag Archives: บริจาค

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยทาง ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทั้งอันตรายและฉุกเฉินพบได้ทั้งคนวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ จากสถิติในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการสูงเป็นอันดับติด 1 ใน 3 โดยทางมูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งรถผู้ป่วยเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จำนวน 2 คัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันได้มากกว่า 700 ราย และการขยายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ . คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย . ด้านคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา […]

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้ . โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องดวงตาได้ที่เพจ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือเว็บไซต์ http://www.pecf.or.th/

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตวังทองหลาง

ช่วงสายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตวังทองหลาง เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจกับปัญหาปากท้องของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณลานกีฬาฝั่งใต้ ใต้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยมีเจ้าหน้าที่เขตวังทองหลางมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการรับมอบเป็นอย่างดี

ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างหนักหน่วงมาโดยตลอด

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลศิริราชและที่สถาบันบําราศนราดูร

เมื่อเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลศิริราชซึ่งรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มาโดยตลอดและที่สถาบันบําราศนราดูร ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย จนเป็นอีกต้นแบบของโรงพยาบาลเฉพาะโรคติดเชื้อที่มีมาตรฐานสากล

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ช่วงเที่ยงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทางมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์จำนวน 5 เครื่อง

ช่วงเช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์จำนวน 5 เครื่อง อีกทั้งชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละอย่างยิ่งในการรับมือวิกฤติครั้งนี้

คณะครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตร นำชุด PPE และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส covid-19 มอบให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง

วันที่ 15 เมษายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตร นำชุด PPE และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส covid-19 มอบให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในความเสียสละอย่างยิ่งในการดูแลประชาชน

ทีมงานมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รามาธิบดีและศิริราช

วันที่ 9 เมษายน ทีมงานมูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการรับมือวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เสียสละอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งผู้ติดเชื้อ