Tag Archives: Constructionism

เรียนรู้วิถีชุมชนที่บ้านสามขาฉบับเด็กดรุณสิกขาลัย

มูลนิธิไทยคม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง