ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วย

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย

โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และ 21 โรงพยาบาลเครือข่าย จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2561รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธาน ร่วมกับนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

มูลนิธิไทยคมได้ริเริ่มจัดโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา เมื่อปี 2553 ตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ‘ดร.ทักษิณ ชินวัตร’ และครอบครัวชินวัตร

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1,880 รายต่อแสนรายโดยผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 ราย

9 ก.พ.2561 มูลนิธิไทยคมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)