loader image

Tag Archives: ศิริราช

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคมและคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคมและคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิไทยคมได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน พร้อมทั้งมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนโครงการแสง นำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในฐานะพลเมืองโลก

เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการแสง นำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในฐานะพลเมืองโลก มูลนิธิไทยคมขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา และให้เกียรติมูลนิธิไทยคมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวาระพิเศษนี้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพคนไทยไร้สโตรค สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การสร้างสังคมที่ดีต่อไป

โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ตั้งแต่โครงการรถต้นแบบมาจนถึงการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบรถโดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาตัวรถ จนถึงการขยายผลโดยการนำรถ MSU ไปประจำ ณ โรงพยาบาลที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ . นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง Stroke Awareness ให้กับคนไทยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช และร่วมส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้จักและเข้าใจ รวมถึงรณรงค์เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมามากกว่า 280,000 คน . มูลนิธิไทยคมขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช ที่โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ที่ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ จนได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent […]

มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัฒน์ อาคารอัษฎางค์ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรค หลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดิน […]

คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิไทยคมได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน พร้อมทั้งมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับเขตสุขภาพ​ทั้ง 12 เขต

มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อมให้ความรู้กับประชาชนให้รับทราบถึงการดูแลรักษา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น.ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ และมีประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานนี้นอกจากมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีแล้ว ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติจากประชาชนทั้งประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยทาง ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทั้งอันตรายและฉุกเฉินพบได้ทั้งคนวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ จากสถิติในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการสูงเป็นอันดับติด 1 ใน 3 โดยทางมูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งรถผู้ป่วยเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จำนวน 2 คัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันได้มากกว่า 700 ราย และการขยายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติงานบนรถ Mobile Stroke Unit รวมถึงแผนการส่งต่อและซักซ้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและครบวงจร . โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคมและภาคีเครือข่าย นำร่องการช่วยเหลือที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือเป็นอำเภอที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตติดต่อกับ อำเภอท่าโรงช้าง เคียนซา วิภาวดี บ้านตาขุน และอำเภอพนม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลตรัง […]

มูลนิธิไทยคมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช.คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย.มูลนิธิไทยคมจึงเล็งเห็นว่าโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ […]

มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และ สสส. จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิไทยคมได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม . โดยมี “ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการจัดงาน ร่วมด้วย “รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, “รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์” ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช , “ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ” ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง, “บรรณพจน์ ดามาพงศ์”ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และ “ทรงศักดิ์ เปรมสุข” กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมให้เกียรติเปิดงาน . ซึ่งรูปแบบการจัดงาน เดิน […]