ให้แก่ บุตรและธิดาของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่ห์ผู้ให้การสนับสนุนแก่ คุณสุรเกียรติ์ ปรีเปรม ผู้อำนวยการโครงการ ณ ตลาดนัดมะลิ เมืองทองธานี #มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต ...

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรม SC PARK มูลนิธิไทยคมจัดงานแถลงข่าวโครงการ มูลนิธิไทยคม ฟุตบอลแคมป์ 2016

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "โรคหลอดเลือดสมองรู้จัก รักษาได้ ป้องกันได้" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จัก สโตรก ( โรคหลอดเลือดสมอง ) ป้องกันได้ หน้าเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีก กล่าวพูดไ่ม่ชัด โทร. 1669 ทันที. ! ห่างไกลอัมพาต Siriraj Stroke Center Voice TV 21 วิ่งไหนดี : Wingnaidee แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 ...

มูลนิธิไทยคม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านสามขาภายใต้แนวคิดทางการเรียนรู้แบบ Constructionism ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการออกแบบนิทรรศการ ภายใต้โครงการนักออกแบบนิทรรศการรุ่นจิ๋ว เริ่มต้นกิจกรรมในวันแรกด้วยการเตรียมความพร้อม และบทเรียน "นิทรรศการคืออะไร?" จากพี่บอล หรือคุณประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ก่อนที่เด็กๆจะเลือกหัวข้อที่จะจัดเป็นนิทรรศการ และแยกย้ายกันไปศึกษาข้อมูลจากผู้รู้จริง ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบเป็นนิทรรศการในวันต่อไป โรงเรียนบ้านสามขา #มูลนิธิไทยคม #ให้โอกาสสร้างอนาคต Museum Siam   ...

19 ตุลาคม 2560 มูลนิธิไทยคมพาคุณครูทัวร์โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ที่การเรียนของเด็กๆ

18 ตุลาคม 2560 ครูจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ\เริ่มต้นเรียนรู้ ‘วิธีการใช้ห้องสมุดออนไลน์’