Category Archives: News

มูลนิธิไทยคมมอบตู้-หนังสือดี พร้อมเสริมทักษะกระตุ้นเด็กไทยรักการอ่าน

คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการ มูลนิธิไทยคม กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ที่มูลนิธิไทยคมจัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมทักษะวิธีการใช้หนังสือและปากกาพูดได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบใหม่