loader image

Category Archives: Success Story

ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ โครงการ Thaicom Robo Camp

“ศึกษา สังเกต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ” ธัชดล สุทธิสมบูรณ์ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาณุวัชร์ เอกจีน โครงการธรรม(ะ)ทันที

“เมื่อมีโอกาส ใช้โอกาสให้คุ้มค่า แม้สิ่งที่ทำจะเหนื่อย แต่ดีกว่าเสียโอกาสไป” ภาณุวัชร์ เอกจีน เลขาธิการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ปี 2016)

พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ โครงการธรรม(ะ)ทันที

“ธรรมะสร้างสติ เติมเต็มให้รู้จัก สำรวจและพัฒนาตนเอง” พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรื่องราวของ ‘พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ’ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการธรรม(ะ)ทันที แม้จะยังอยู่ในวัยเรียน แต่ด้วยภาระหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทำให้ต้องทำงานที่พบปะ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผู้คนที่หลากหลายทั้งตัวตน เชื้อชาติ ศาสนา 

ณัฐชยา กิจมงคลชัย โครงกาาร 50 ทุน ม.ชินวัตร

“ความรู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น” ณัฐชยา กิจมงคลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเอง มีความฝัน เรียนรู้ความผิดพลาด เพื่อไปสู่ความสำเร็จ” ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทส่งออกสินค้าผลไม้อบกรอบ บริษัท คุณหนูไทยแลนด์ จำกัด

อดิศักดิ์ ปู่หล้า โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ทุกครั้งที่เปิดอ่าน นั้นคือเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้ว” อดิศักดิ์ ปู่หล้า คุณครูโรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน

วันดี คชานันท์ โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“การอ่านหนังสือ คือหนทางที่ทำให้เด็กก้าวทันโลกได้” วันดี คชานันท์ ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี เรื่องราวของคุณวันดี คชานันท์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา แม้จะเป็นเรื่องยากแค่ไหนในการหาหนทางให้เด็กๆรู้จักรักการอ่าน แต่ครูวันดีไม่เคยยอมแพ้ จนวันหนึ่งได้รับโอกาสจากมูลนิธิไทยคม ห้องสมุดของโรงเรียนวัดสัมมารามก็เปลี่ยนไป

ศรุตยา ชื่นชมนาง โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ถ้าวันนั้นไม่อ่านหนังสือ ก็คงไม่พบโอกาส ไม่มีแรงผลักดันให้ศึกษาต่อ” ศรุตยา ชื่นชมนาง แชมป์สุดยอดนักอ่าน