“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้" โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

"การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่" สนิท ทิพย์นางรอง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน" ศรีนวล วงศ์ตระกูล อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง" พรนับพัน วงศ์ตระกูล ด็อกเตอร์นักพัฒนาชุมชน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย" จารุวรรณ คำเมือง เจ้าของธุรกิจกระดาษฟางข้าว หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

"จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ" อารยา ชิงภักดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

"รู้จักตัวเองเร็ว ก็สามารถกำหนดก้าวเดิน วางแผนและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ" ตะวัน ถิ่นถาวรกุล นักวิจัยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านอวกาศ Space Zap หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...

“การพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ" เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

"การไม่รู้จักตัวเองดีพอ อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในชีวิตไป" ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม...